1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 

У тексті цієї Угоди нижчевикладеним термінам дано таке значення:

 

“Сайт” означає наступний сайт: egomodels.com.ua, який належить Компанії та знаходиться за наступним посиланням: https://egomodels.com.ua/.

 

“Користувач”, “Ви”, “Ваш”, “Вас”, “Вами” або будь-які інші схожі похідні (в залежності від контексту) означає особу, яка (1) користується Сайтом і / або отримало доступ до його Контенту; і (2) дало свою згоду на дотримання правил користування Сайтом, викладених в тексті цієї Угоди, шляхом використання даного Сайту.

 

“Компанія”, “Ми”, “Наш”, “Нас”, “Намі” або будь-які інші схожі похідні (в залежності від контексту) означає модельне агентство EGO MODELS, адреса місцезнаходження: Київ, вул. Антоновича 48Б, яке є власником сайту.

 

“Контент сайту” означає всі об’єкти, розміщені Компанією та / або третіми особами (з дозволу Компанії) на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, музика, звуки, інформація, повідомлення та/або інші об’єкти схожого призначення, їх збірки або комбінації.

 

“ПО сайту” означає програмне забезпечення, розроблене Компанією (і / або третіми особами за дорученням Компанії) для Сайту, включаючи, проте не обмежуючись, весь софт, скрипти, коди (HTML коди), програми і тп.

 

“Послуги” означає сукупно Контент сайту і ПО сайту.

 

  1. ПРИЄДНАННЯ ДО УГОДИ

 

2.1. Сайт призначений переважно для наступних цілей: ознайомлення користувачів з діяльністю Компанії, надання можливості потенційної співпраці з Компанією шляхом надання анкетних даних та залишення заявок.

 

2.2. Справжня Угода (далі “Угода”) визначає правила і порядок використання Сайту та Послуг, права і обов’язки користувачів, а також регулює поведінку користувачів при отриманні доступу до Сайту і Послуг.

2.3. Користувач приймає умови цієї Угоди за допомогою використання Сайту.

2.4. Ця Угода є обов’язковою для його сторін (тобто для Компанії та Користувача).

 

  1. КОРИСТУВАЧІ САЙТУ

 

Загальні критерії

3.1. Для використання Сайту Користувачі повинні відповідати таким критеріям: чи не бути обмеженими у праві доступу до Сайту і Послуг на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, або у випадках, передбачених чинним законодавством або умовами цієї Угоди.

3.2. Для використання Сайту не потрібне проходження реєстрації.

 

  1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

4.1. Компанії належать всі без винятку права власності, включаючи майнові права інтелектуальної власності, на весь Контент сайту, а також ПО сайту. ПО сайту і Контент сайту захищені авторським правом в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також міжнародними договорами і конвенціями в галузі захисту об’єктів інтелектуальної власності.

4.2. Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, модифікувати, компілювати, розповсюджувати, відтворювати в будь-якій формі, публікувати, завантажувати, передавати, продавати або іншим способом поширювати або використовувати Контент сайту і ПО сайту, окрім випадків, коли такі дії ПРЯМО дозволені умовами цієї Угоди або чинним законодавством України.

4.3. Нічого в тексті цієї Угоди не може бути витлумачено як передача Користувачу будь-яких виняткових прав на Контент сайту (повністю або в окремій частині) і / або ПО сайту.

4.4. Компанія володіє всіма правами щодо зареєстрованої торгівельної марки EGO MODELS та пов’язаних з нею комерційних (бізнес) найменувань, брендів, логотипів (далі “Торгові марки”). Такі Торгові марки захищаються чинним законодавством і нічого в тексті цієї Угоди не може бути витлумачено як передача будь-якої ліцензії Користувачеві на використання таких торгових марок.

 

  1. ПОРЯДОК РОБОТИ З САЙТОМ

 

Правила поведінки на сайті

5.1. Під час використання Сайту Користувач зобов’язується дотримуватися наступних правил: (1) дотримуватися всіх зобов’язань, прийнятих Користувачем у зв’язку з приєднанням до цієї Угоди; (2) не вчиняти будь-яких дій (з використанням засобів автоматизації або без таких засобів), спрямованих на збір будь-яких персональних даних інших користувачів; (3) не вчиняти будь-яких дій і не допомагати третім особам в здійсненні дій, спрямованих на підрив роботи Сайту; (4) не вживати будь-яких інших дій, які є незаконними, шахрайськими, дискримінаційними або вводять в оману.

 

Відгуки про роботу сайту

5.2. Кожен Користувач має право (але не обов’язок) залишати або направляти свої ідеї, відгуки, пропозиції або проекти, спрямовані на поліпшення роботи Сайту або якості наданих Послуг. Такі відгуки можуть бути спрямовані Користувачем за допомогою розміщення відкликання у відповідному розділі сайту або електронним листом на адресу info@egomodels.com.ua

 

  1. РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА САЙТІ

 

Розміщення реклами компанією

6.1. Компанія має право розміщувати на Сайті будь-які рекламні або маркетингові матеріали.

 

Розміщення реклами третіми особами

6.2. Контент сайту може містити посилання на веб-сайти третіх осіб і / або рекламні або маркетингові матеріали про товари / послуги, надані такими третіми особами (далі “Реклама третіх осіб”). Компанія не бере на себе будь-яку відповідальність (1) за зміст реклами третіх осіб, а також за наявність, якість і безпеку товарів/ послуг, які просуваються в такій рекламі; (2) за будь-які збитки або втрати понесені або заподіяні користувачеві в результаті використання ним рекламних матеріалів, або товарів/послуг що просуваються в рекламі третіх осіб товарів / послуг.

6.3. У разі переходу на інший сайт через розміщену на Сайті Рекламу третіх осіб, Компанія не може гарантувати, що такий веб-сайт є безпечним для Користувача і / або його комп’ютера. Нічого в тексті цієї Угоди не повинно бути витлумачено як запевнення, заохочення, рекомендація або спонукання Користувача скористатися Рекламою третіх осіб, відвідати будь-які сайти третіх осіб, а також спробувати, придбати, скористатися будь-якими товарами / послугами третіх осіб.

6.4. Питання, пов’язані із захистом персональних даних користувачів при використанні ними Реклами третіх осіб, регулюються Політикою конфіденційності розміщеної на сайті за адресою https://egomodels.com.ua/privacy-policy/.

 

  1. ВЧИНЕННЯ ПОКУПОК ЧЕРЕЗ САЙТ

 

7.1. Сайт не передбачає можливості онлайн покупки будь-яких товарів / послуг.

 

  1. ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ НА САЙТІ

 

8.1. Доступ до Сайту і до його послуг не передбачає від користувачів оформлення передплати

 

  1. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО САЙТУ

 

9.1. Користувач має право в будь-який момент припинити використання Сайту.

9.2. У разі (1) порушення Користувачем умов цієї Угоди; і / або (2) порушення прав інтелектуальної власності Компанії, інших користувачів або третіх осіб; і / або (3) вчинення дій, які є протизаконними, порушують права і інтереси Компанії, інших користувачів або третіх осіб або підривають роботу Сайту або можливість використання Сайту іншими Користувачами; і / або (4) Послуги або Сайт використовується Користувачем таким чином, що це може спричинити юридичну відповідальність Компанії в майбутньому; і / або (5) якщо цього вимагає чинне законодавство або компетентний державний орган, Компанія має право без попереднього повідомлення в будь-який момент припинити (зупинити) доступ Користувача до Сайту і його Послуг.

 

  1. ПИТАННЯ

10.1. Якщо у Вас є питання щодо умов цієї Угоди або порядку / способу їх виконання, Ви можете адресувати нам своє питання електронним листом на адресу info@egomodels.com.ua

10.2. Співробітники та представники Компанії зобов’язуються докласти всіх можливих зусиль для надання відповіді на Ваш запит протягом розумного періоду часу

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ця Угода набуває чинності з моменту його опублікування на Сайті (за наступним посиланням: https://egomodels.com.ua/en/terms-of-use/) і діє протягом невизначеного періоду часу.

11.2. Ми можемо час від часу переглядати, доповнювати або змінювати умови цієї Угоди. Компанія не бере на себе будь-яку обов’язок щодо повідомлення користувачів про майбутні або відбулися зміни тексту угоди.

Якщо після проведених змін або доповнень в тексті Угоди Користувач продовжує користуватися Сайтом, вважається, що він ознайомлений зі змінами або доповненнями і їх прийняв у повному обсязі без будь-яких заперечень.

11.3. Якщо інше прямо не вказано в положеннях цієї Угоди або прямо не випливає з норм чинного законодавства, до умов цього Договору застосовується право України.

11.4. Невід’ємною частиною цього Угода є Політика конфіденційності, розміщена за адресою https://egomodels.com.ua/privacy-policy/.

11.5. Якщо одне або кілька умов цієї Угоди втратили свою юридичну силу або визнані недійсними, інші умови Угоди не втрачають своєї сили.